Welkom, bezoeker! [ Registreer | Inloggenrss  | tw

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website zzpgevraagd.nl.
Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van zzpgevraagd.nl.
Het gebruik maken van de diensten van zzpgevraagd.nl betekent dat u de voorwaarden aanvaardt. U dient de algemene voorwaarden te aanvaarden, alvorens u gebruik maakt van de diensten van zzpgevraagd.nl.
Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.

1. Door de website zzpgevraagd.nl te gebruiken stelt de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Algemene voorwaarden opgelegd door onze gebruikers worden niet aanvaard.

3. De website zzpgevraagd.nl is eigendom en wordt beheerd door Medialevel.

4. De volledige inhoud en vormgeving van deze website is de intellectuele eigendom van Medialevel en is beschermd door auteursrechten. Zonder schriftelijke toelating van Medialevel mag niets van deze website gebruikt worden, voor welk doel dan ook.

5. Medialevel biedt via zzpgevraagd.nl een platform aan ZZP’ers en/of bedrijven en opdrachtgevers om hun diensten kenbaar te maken aan het publiek. Medialevel is ten allen tijde gerechtigd om zonder opgave van reden de informatie in een advertentie te weigeren of deze te verwijderen indien deze al geplaatst werd.

6. Deze website bevat informatie die met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en gepubliceerd. Medialevel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het direct of indirect gebruik van diensten uit deze website. Medialevel behoudt zich het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

7. De intellectuele rechten van de inhoud van de advertenties door gebruikers van zzpgevraagd.nl geplaatst op deze website kunnen door Medialevel niet nagetrokken worden en vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers van de website.

8. Medialevel zal alles in het werk stellen om in een permanente toegang tot de website te voorzien voor de gebruiker. Indien storingen de toegang tot de website gedeeltelijk of geheel onmogelijk maken, kunnen de gebruikers van de website geen schade verhalen op Medialevel.

9. Medialevel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele transacties die ontstaan uit diensten en advertenties.

10. zzpgevraagd.nl aanvaardt geen advertenties met informatie over medicijnen, drugs, illegale wapens, prostitutie, pornografie, discriminatie, rascisme, illegale software, illegale muziek of alle andere illegale activiteiten.

11. Bij eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing en de proceduretaal is Nederlands.

zzpgevraagd.nl